Renowacja hydroizolacji cokołu, betonowa piwnica i cokół z tynkiem renowacyjnym Mur jednowarstwowy otynkoway

1

Izolacja pozioma pod ścianami - istniejąca - ochrona przed kapilarnym podciąganiem wody

2

Tynk cokołowy - ASOCRET-M30 - ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami i wizualne kształtowanie powierzchni cokołu

3

AQUAFIN-RB400 - Ochrona przed wodą rozbryzgową w obszarze cokołu budynku - Zabezpieczenie przed wilgocią i substancjami obcymi

4

Ochrona hydroizolacji - Ochrona izolacji i płyt drenażowych - Chroni hydroizolację przed uszkodzeniami

5

Ochrona hydroizolacji - Ochrona izolacji i płyt drenażowych - Chroni hydroizolację przed uszkodzeniami

6

Hydroizolacja w styku z gruntem - AQUAFIN-RB400 - Dwuwarstwowa hydroizolacja chroniąca budynek przed wilgocią i wodą

używane produkty:

AQUAFIN-RB400

Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca

ASOCRET-M30

Zaprawa naprawcza i wyrównawcza (do 30mm) do powierzchni ścian i posadzek